Życzenia Świąteczne

ŻYCZENIA Z OKAZJI
ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

          Dokąd zmierza współczesny świat…? Wojny zamiast się kończyć, stają się zarzewiem nowych. Świat napędzany przez media i pieniądze staje się coraz trudniejszym miejscem do życia: być, żeby jak najwięcej mieć – to wydaje się sednem myślenia tych, którzy winni stać na czele ludzkości.

          Ponad 2000 lat temu na wzgórzu Golgoty postawiono krzyż, który miał być końcem
Boga-Człowieka, który „przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc”, a dla wielu był niewygodny, bo jest „drogą i prawdą i życiem”. Bóg sprawił, że dzięki krzyżowi zabłysło światło Zmartwychwstania…

          Przeżywając radosne święta zwycięstwa życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem, dobra nad złem, my Wasi duszpasterze życzymy Wam, abyście prawdziwie żyjąc każdego dnia i trwając w jedności ze Zmartwychwstałym, ukazywali jak piękne potrafią być prawda i dobro, a miłość niech wszystko zwycięża.