Sakrament małżeństwa

1. Na zapowiedzi należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem. Do kancelarii parafialnej należy przynieść:

  • najnowsze i pełne świadectwa chrztu z adnotacją,
  • dowody osobiste,
  • indeks nauki religii,
  • zaświadczenia z USC o braku przeszkód do ślubu konkordatowego.

2. Wszystkich narzeczonych obowiązują dni skupienia dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński), oraz trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego.

3. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

4. Sakrament małżeństwa powinno się przyjmować w czasie Mszy św., w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

5. Narzeczeni odbywają trzy rozmowy z duszpasterzem:

  • na pierwszej – spisują protokół przedślubny,
  • na drugiej – rozmowy o tematyce religijnej,
  • na trzeciej – omówienie liturgii sakramentu.

6. Na ok. 2 tygodnie przed ślubem narzeczeni powinni uzupełnić w kancelarii brakujące dokumenty.

7. W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni wziąć udział w dwóch spowiedziach sakramentalnych:

  • pierwsza po spisaniu protokołu,
  • druga przed ślubem.

   Przed wyznaniem grzechów należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.