Pogrzeb

1.  Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą:

   a) wyciąg aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

   b) świadectwo zaopatrzenia chorego Sakramentami św. (np. ze szpitala),

   c) metrykę ślubu kościelnego osoby zmarłej.

2. W czasie Mszy św. pogrzebowej rodzina powinna obowiązkowo przystąpić do Komunii św.

3. Pomagamy zmarłym przez zamawianie w ich intencji Mszy św. w rocznicę śmierci, imienin. Bardzo wartościowe są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. w intencji osoby zmarłej).

    Tradycyjną formą modlitw za zmarłych są wypominki roczne.

4. Nie należy przesadzać w ilości wieńców i kwiatów na pogrzebie. Lepiej przeznaczyć pieniądze na Msze św. za zmarłych lub dla ubogich jako jałmużnę w intencji zmarłego.

Uczmy dzieci i młodzież nabożeństwa za zmarłych (np. zamawiania Mszy św., wypominków, wspomnienia  zmarłych w codziennej modlitwie wieczornej.