Ogłoszenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej w Pałecznicy !

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej w Pałecznicy oferuje   bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i   młodzieży do 21 r.ż. W ramach działań ośrodka prowadzimy porady   psychologiczne, terapię dzieci i młodzieży, psychoedukację, sesje   wsparcia dla członków rodziny oraz wizyty środowiskowe. Zapraszamy do   kontaktu osoby, które zmagają się problemami emocjonalnymi.