Ogłoszenia Duszpasterskie – XIV niedziela zwykła 2021

1.      Czternasta niedziela zwykła. Rozpoczęły się wakacje. Niech to będzie błogosławiony czas dla wszystkich.

2.   Dziękujemy Caritas Diecezji Kieleckiej za żywność dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w oceanie potrzeb, ale w ten sposób została wyrażona solidarność z doświadczonymi przez okrutny kataklizm.

3.     Zachęcamy, by podziwiać, dotykać, oglądać, adorować reprodukcję Całunu Turyńskiego. Obok całunu są informacje na temat robionych badań i analiz tego cudownego płótna. Całun to Piąta Ewangelia przypominająca o bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Warto w tym bezkresie Miłosierdzia Bożego się zanurzyć, by żyć pełnią życia.

4.   Już w przyszłą 11 lipca w niedzielę będziemy gościć 300 pielgrzymów z diecezji przemyskiej. Południową Mszę Świętą przeżyjemy razem z Pielgrzymami z półgodzinnym przesunięciem, a więc o godz. 12.00. Dziękujemy z całego serca za złożone deklaracje podjęcia Pielgrzymów obiadem. To przejaw wielkiej gościnności. Dziękujemy również za wsparcie finansowe. Od osób indywidualnych otrzymaliśmy w tym tygodniu 420 zł, z Dziekanowic 1100 zł.

5.    Dziękujemy za składane ofiary na potrzeby kościoła: Pani Stanisława Wiktorowicz z ul. Pińczowskiej 200 zł, Rodzina Rał z Januszowic 100 zł, Pani Małgorzata Grzyb z Januszowic 100 zł, Państwo Leszczyńscy z Niewiatrowic 200 zł, Państwo Szczepanowscy z Chmielowa 150 zł.

6.      W każdą niedzielę o godz. 15.00 w salce na plebanii spotkanie grupy AA. Serdecznie zapraszamy.

7.     Z całego serc dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni mieszkańcom Niewiatrowic od Pani Leszczyńskiej do Pani Sarackiej oraz ofiarę na kwiaty 170 zł. W przyszłą sobotę na godz. 8.00 zapraszamy mieszkańców Niewiatrowic od Pana Mirosława Sarackiego do Pana Władysława Podsiadło.

8.      W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

v  we wtorek 6 lipca wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

v  w czwartek 8 lipca wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, prezbitera  

9.  Jubilatom, solenizantom, przybyłym na wakacje Gościom oraz Parafianom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.