Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu 2021

1.    Piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w przestrzeń i klimat Golgoty. Zostały zasłonięte nasze krzyże, które uroczyście odsłonimy w Wielki Piątek. W tych ostatnich dwóch tygodniach postu więcej smutku i skupienia na cierpieniu Chrystusa. Od dzisiaj śpiewa się pieśni z wiązane z Męką Pańską.

2.    Dziękujemy tym wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w Rekolekcjach i Misjach Świętych. Ufamy, że zaowocują one naszym nawróceniem, ufną wiarą i wzajemną miłością.

3.    Modlitwa, post i jałmużna. Te trzy postawy są nieodłącznie związane ze sobą. Z pewnością w tym okresie więcej jest w naszej codzienności modlitwy. Wielu rzeczy odmówiliśmy sobie, by w ten sposób pościć. Warto pomyśleć również o jałmużnie. W kaplicy św. Anny możemy składać produkty spożywcze, chemię, konserwy dla tych, którzy znaleźli w trudniejszej sytuacji niż my. Podzielimy się tym co zbierzemy w Wielką Sobotę.

4.  W zakrystii możemy nabyć baranki na stół wielkanocny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na dzieła Caritas Diecezji Kieleckiej.

5.      Dziękujemy z całego serca za tacę gospodarczą ostatniej niedzieli, która wyniosła 1867 zł 43 gr.

6.      Prosimy Koła Gospodyń Wiejskich o przygotowanie palm na Niedzielę Palmową. Procesja z palmami wyruszy z przed synagogi o godz. 11.15. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.  

7.      Dziękujemy z całego serca za ofiary złożone na renowację ołtarza Matki Bożej Działoszyckiej i inne prace w naszej parafii: Państwo Rubachowie z Pierocic 100 zł, Pani Błaut Irena z ul. Pińczowskiej 100 zł, Pani Stanisława Kołacz z ul. Krakowskiej 200 zł, Państwo Szczepanowscy z Chmielowa 200 zł, Pani Banaszek Teresa z Jastrzębnik 100 zł. Dziękujemy za ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego z Chałupek 270 zł, z Jakubowic 1433 zł, z Jazdowic 210 zł, z Jastrzębnik 120 zł, ze Słupowa 410 zł, z Januszowic 250 zł, z ul. Piłsudskiego 250 zł, z ul. Pińczowskiej 185 zł, z ul. Szkolnej 170 zł, z ul. Moniuszki 120 zł, z placu Partyzantów 290 zł.

8.      W każdą niedzielę o godz. 15.00 w salce na plebanii spotkanie grupy AA.

9.      Dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni mieszkańcom Chmielowa od Rodziny Skórów do Rodziny Wnęków. W sobotę na godz. 8.00 zapraszamy Mieszkańców Chmielowa od Rodziny Gręboszów do Rodziny Skórów.

10.  W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywamy:

v  w czwartek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

11. Jubilatom, Solenizantom, Parafianom oraz Gościom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.