Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego 2022

1.      Niedziela Chrztu Pańskiego kończy cudowny okres świąt Bożego Narodzenia. Od jutra rozpocznie się okres zwykły. W tradycji polskiej, na mocy papieskiego przywileju śpiewa się kolędy, utrzymuje się dekoracje bożonarodzeniowe aż do 2 lutego – święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Chrzest Pana Jezusa jest przypomnieniem naszego Chrztu Świętego. Chrzest to brama wszystkich sakramentów i warunek naszego zbawienia. Ten dar to również zobowiązanie do pięknego życia chrześcijańskiego. To również ustawiczna łączność z Bogiem, który jest kochającym nas bezgranicznie i bezwarunkowo Ojcem.

2.      W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10:00 spotkanie formacyjne z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania.

3.      Odwiedzamy rodziny naszej parafii. Przypominamy, że idziemy do wszystkich, którzy wyraźnie tego chcą i są wolni od obaw. Wszyscy Ci, którzy mają wątpliwości, boją się, są chorzy czy w kwarantannie bardzo proszę, by poinformowali sąsiada, by ich nie niepokoić wizytą. Bardzo proszę, by w tej materii zachować 100 procentową wolność. Uprzedzamy, że wizyta będzie krótka. Pomodlimy się wraz z Rodziną, chwilę porozmawiamy, zostawimy pamiątkę kolędową i idziemy dalej. Bardzo prosimy, by nie częstować nas herbatą czy posiłkiem. Chcemy w ten sposób zachować wszelkie środki ostrożności związane z przenoszeniem koronawirusa. Program wizyty:

ü  w poniedziałek 10 stycznia od godz. 9:00 Pierocice: ks. Andrzej i ks. Damian

ü  we wtorek 11 stycznia od godz. 9:00 Dziekanowice dół: ks. Andrzej i ks. Damian; od godz. 14:30 Dziekanowice Góra i Betlejem: ks. Andrzej i ks. Damian;

ü  w środę 12 stycznia od godz. 9:00 Słupów: ks. Andrzej i ks. Damian; od godz. 14:30 Szczotkowice: ks. Andrzej i ks. Damian;

ü  w czwartek 13 stycznia od godz. 14:30 ul. Pińczowska i Adrianowicza: ks. Andrzej i ks. Damian;

ü  w piątek 14 stycznia od godz. 14:30 ulice Moniuszki i Piłsudskiego: ks. Andrzej i ks. Damian;

ü  w sobotę 15 stycznia od godz. 9:00 Plac Partyzantów: ks. Andrzej i ks. Damian.

*Przyjeżdżamy własnymi samochodami

4.      Dziękujemy za ofiary na potrzeby kościoła: z Jakubowic, z Januszowic, z Jastrzębnik, z Wymysłowa, z Jakubowic pod Ksawerowem i Ksawerowa, z Chałupek, z Jazdowic, z Niewiatrowic, z Chmielowa;  

5.      Z całego serca dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni mieszkańcom Chałupek i Januszowic oraz ofiarę na kwiaty z Chałupek 120 zł. W piątek na godz. 18:30 zapraszamy mieszkańców Jazdowic.

6.      Jubilatom, Solenizantom, Gościom oraz Parafianom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.