Ogłoszenia Duszpasterskie – Intencje mszalne 28.02. – 06.03.2022

Poniedziałek –  28 lutego

7.00

1) + Wandę Pieron (r. śm.)

2) ++ Witolda, Leokadię, Antoninę Waligórów

17.00

+ Stanisława Jakubczyka – od Rodziny Szczepków

Wtorek – 1 marca

7.00

+ Lucjana Skórę – od mieszkańców Szczotkowic

17.00

1) + Czesławę Bijak – od Koleżanki Haliny z Rodziną ze Słupowa

2) + Stanisława Peciaka (1 r. śm.) – od Córki Agnieszki z Rodziną

Środa Popielcowa– 2 marca – rozpoczęcie Wielkiego Postu

8.00

+ Kazimierę Konieczną (im.)

10.00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, powrót do zdrowia dla Andrzeja

2) ++ Janinę, Franciszkę, Józefa, Marka Jędruchów – od Rodziny Trocińskich

17.00

Intencja zbiorowa za zmarłych świętej pamięci

ü  Waldemara Pietrzyka – od Grażyny Wójcik

ü  Helenę Gajewicz (im.)

ü  Zofię Kowalczyk – od Bratanicy Małgorzaty z Mężem

ü  Bronisława, Annę Gojko

ü  Ludmiłę Niemcewą

ü  Janinę Cebula – od byłych Pracowników GS

Czwartek – 3 marca

7.00

++ Józefa, Kazimierza Zmarlaków, Helenę, Władsyława Kołtonów, Wiktorię, Władysława Wójcik

17.00

1) + Stanisława Jakubczyka – od Rodziny Kocelów

2) ++ Mariana, Helenę Raganów, Andrzeja Kołtonów

 

Piątek – 4 marca – święto św. Kazimierza, Królewicza

7.00

+ Stanisława Jakubczyka – od Wojciecha Musiała z Żoną i Rodziny Konofalskich

15.30

Droga Krzyżowa z udziałem Dzieci

16.30

Droga Krzyżowa z udziałem Dorosłych

17.00

1) + Mariannę Saracką – od Rodziny Karewckich

2) + Andrzeja, Józefę Nowackich – od Mieszkańców ul. Ogrodowej

 

Sobota – 5 marca

7.00

+ Mariannę, Władysława Sarackich – od Córki z Rodziną

17.00

1) + Czesławę Bijak – od Józefa Bijaka z Działoszyc

2) + Witolda Skórę (ur.) – od Żony, Dzieci i Wnuków

I niedziela Wielkiego Postu – 6 marca

8.00

+ Grażynę Urban (7 r. śm.)

10.00

+ Stanisława Jakubczyka – od Brata Janka z Rodziną z Dąbrowy Górniczej

11.30

+ Adriana Sochę (im.) – od Rodziców

16.00

++ Stanisława, Stanisławę Wałków

* Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą