Namaszczenie chorych

 Do ciężko chorego należy poprosić kapłana wcześniej, zanim chory utraci przytomność. Nie należy zwlekać i obawiać się wizyty kapłana. Sakrament Namaszczenia Chorych ma umocnić w chorobie i cierpieniu. Jest on przeznaczony dla żywych, a nie umarłych.

   Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

   Gdy kapłan przychodzi do domu należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, kropidło, wodę święconą,
  • szklankę wody,
  • przed kapłana należy wyjść z zapaloną świecą.

   Wszyscy obecni powinni brać udział w modlitwie w pokoju chorego.

   Za zaopatrzenie chorego sakramentami świętymi odpowiedzialna jest najbliższa rodzina. W szpitalu należy zgłosić chorego do ks. Kapelana.

   Chorych odwiedzamy regularnie. Nowych chorych, którzy chcą przyjmować regularnie Komunię Świętą i sakrament chorych należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.