Intencje Mszalne 13.09. – 19.09.2021

Intencje Mszalne

13.09. – 19.09. 2021 r.

Poniedziałek –  13 września – wspomnienie obowiązkowe św. Jana Chryzostoma – Dzień Fatimski

7.00

+ Otylię Konderak – od Dzieci z Rodzinami

17.00

+ Marię Skóra – od Chrześnicy Wioli z Dziećmi

19.30

1) ++ Otylię, Antoniego, Tadeusza Gwiazda, Stanisława, Stanisławę, Henryka Wałek

2) + Sławomira Marzęckiego – od Ojca Chrzestnego Leopolda, Chrześnicy Ireny i Rodziny Brzeszczów

Wtorek – 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7.00

+ Annę Skóra – od Uczestników pogrzebu

17.00

1) + Józefa Sutora (3 r. śm.)

2) + Piotra Sady – od Uczestników pogrzebu

Środa – 15 września – wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej

7.00

+ Henryka Ciemierę

17.00

Intencja zbiorowa za zmarłych świętej pamięci:

v  Jana Sławińskiego – od Związku Pszczelarzy

v  Marię Skóra – od Rodziny Kosteckich

v  Janinę Piotrowską – od Synowej Lucyny z Rodziną

v  Lucjana Migasa – od Teściowej i Rodziny Kupców

v  Otylię Konderak – od Rodziny Gręboszów

v  Ryszarda Wielińskiego – od Rodziny Banasiów, Janików i Sarackich

v  Annę Skóra – od Ani Godek z Rodziną

v  Lucję Molenda – od Brata Krzysztofa z Rodziną

v  Witolda Waligórę – od Rodziny Łachów

v  Renatę Antosiewicz – od Córki Anity

v  Wandę i Ryszarda Buras – od Syna i Córek

Czwartek – 16 września – wspomnienie obowiązkowe świętych Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, męczenników

7.00

+ Annę Skóra – od Marianny Cebula z Sosnowca

17.00

1) ++ Leszka, Tadeusza Mazanków

2) ++ Otylię Konderak, Jana, Józefa, Stanisława Konderaków – od Marka i Marii Szostaków

 

Piątek – 17 września

7.00

+ Jana Sławińskiego – od Chrześnicy Klaudii

15.30

Sakrament Małżeństwa: Monika Gala i Łukasz Szczepański

17.00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Działoszyckiej, zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Florencji Różyńskiej w 3 r. urodzin

2) + Otylię Konderak – od KGW z Dziekanowic

 

Sobota – 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, Dzieci i Młodzieży

7.00

1) + Lucjana Migasa – od Szwagierki Zofii z Rodziną

2) + Otylię Konderak – od Rodzin Wajdów i Dębowskich

17.00

1) ++ Józefa, Teresę Jabłońskich (r. śm.)

2) ++ Feliksę (2 r. śm.), Mieczysława (10 r. śm.) Pisarek, Jana Cebula (21 r. śm.) – od Córki z Rodziną

XXV Niedziela zwykła – 19 września

8.00

++ Józefa (37 r. śm.), Stanisławę Drukałów, Zbigniewa, Leszka Robocińskich

10.00

++ Anielę, Stanisława, Tadeusza Kunderaków

11.30

W intencji Parafian (Helena i Zenon Pławeccy w 40 r. Sakramentu Małżeństwa)

12.30

Chrzest Święty: Bianka Anna Bucka

16.00

++ Paulinę, Franciszka Czerwiów, ++ Czerwiów, Wiktorię Góra

 

* Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą