Intencje Mszalne 04.04. – 10.04.2022

Poniedziałek –  4 kwietnia

7.00

+ Krzysztofa Szczukiewicza – od Firmy „Polmar“

17.00

1) + Mariannę Saracką – od Rodziny Wójcików z Jazdowic

2) + Lucjana Skórę – od Rodzin Słabosz i Pudo ze Skalbmierza

 

Wtorek – 5 kwietnia

7.00

+ Teresę Pieron – od Seweryna, Damiana, Huberta i Jadzi Pieron

17.00

1) + Andrzeja Nowackiego – od Rodziny Krawczyków z ul. Pocztowej

2) + Grażynę Aksami – od Chrześniaka Grzegorza

 

Środa – 6 kwietnia

7.00

+ Teresę Pieron – od Rodziny Ślawskich

17.00

Intencja zbiorowa za zmarłych świętej pamięci

ü  Jana, Janusza Nowackich i ich zmarłe Dzieci i Wnuki – od Ewy

ü  Krystynę Nowak – od Wnuczki Natalii z Rodziną

ü  Pawła Śliwę – od Brata Marka z Rodziną

ü  Marię Grądek – od Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Wzgórzu w Działoszycach

ü  Wandę i Ryszarda Burasów – od Córek Barbary i Teresy i Syna Andrzeja

 

Czwartek – 7 kwietnia – Pierwszy Czwartek Miesiąca

7.00

+ Teresę Pieron – od Rodziny Gwoździów

17.00

1) ++ Mariannę, Stefana, Jana Niedzielskich

2) + Grażynę Aksamit – od Joanny, Anny, Tomasza z Rodziną

 

Piątek – 8 kwietnia

7.00

+ Eugeniusza Szota (20 r. śm.)

15.30

Droga Krzyżowa z udziałem Dzieci

16.30

Droga Krzyżowa z udziałem Dorosłych

17.00

1) + Andrzeja Nowackiego – od Ewy z Rodziną

2) + Lucjana Skórę – od Pawła i Bożeny z Dziećmi z Jaworzna

 

Sobota – 9 kwietnia

7.00

1) + Renatę Antosiewicz – od Wujka Jana Skóry z Żoną

2) ++ Bogusławę Grząba (4 r. sm.), Wacława, Jerzego Grząbów, Józefa, Honoratę Wajdów

17.00

1) + Mariana Skórę (r. urodzin) – od Córki Grażyny

2) + Andrzeja Nowackiego – od Syna Krzysztofa z Żoną

17.30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Działoszyckiej dla Jacka i Irminy Pawlików w 25 r. Sakramentu Małżeństwa – od Córki z Rodziną

 

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej – 10 kwietnia

8.00

++ Jana Skórę, Piotra, Mariannę Skórów, Stanisława, Stanisławę Sitków

10.00

++ Witolda, Mariana, Józefę, Stanisława Hałudów

11.30

+ Jana Szczęsnego

15.15

Gorzkie Żale

16.00

+ Ryszarda Wielińskiego, ++ Wielińskich

* Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą