Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Miernik, KHW, ur. 1965 (Łączna), wyśw. 1992, mian. 2022

Wikariusz:
ks. Damian Jędrzejczyk, mgr teol., ur. 1994 (Kielce, św. Wojciecha), wyśw. 2021, mian. 2021