Kategoria: Kancelaria

 • Sakrament bierzmowania

     Bierzmowanie należy, wraz z chrztem i Eucharystią, do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie uważa się za dopełnienie łaski chrztu. Jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby jak uczy “Katechizm” głębiej […]

 • Pogrzeb

  1.  Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą:    a) wyciąg aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,    b) świadectwo zaopatrzenia chorego Sakramentami św. (np. ze szpitala),   […]

 • Sakrament małżeństwa

  1. Na zapowiedzi należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem. Do kancelarii parafialnej należy przynieść: najnowsze i pełne świadectwa chrztu z adnotacją, dowody osobiste, indeks nauki religii, zaświadczenia z […]

 • Namaszczenie chorych

   Do ciężko chorego należy poprosić kapłana wcześniej, zanim chory utraci przytomność. Nie należy zwlekać i obawiać się wizyty kapłana. Sakrament Namaszczenia Chorych ma umocnić w chorobie i cierpieniu. Jest on przeznaczony […]

 • Chrzest

  Dziecko należy ochrzcić jak najwcześniej po urodzeniu.  Zgłaszając dziecko do chrztu należy przynieść ze sobą do kancelarii: wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, metrykę ślubu kościelnego rodziców lub […]