Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Andrzej Jankoski, dr teol., mgr ekonomii, KHK ur. 1976 (Biechów), wyśw. 2002, mian. 2017

Wikariusz:
ks. Grzegorz Szlenk, mgr teol., ur. 1973 (Chotel Czerwony), wyśw. 1999, mian. 2015